GIURGIU IALOMIȚA ILFOV

S.C. EURO APAVOL S.A.

Serviciu de alimentare cu apă si de canalizare


 reprezintă totalitatea activităților de utilitate publică și     de interes economic și social general efectuate în         scopul captării, tratării, transportului, înmagazinării și   distribuirii apei potabile sau industriale tuturor   utilizatorilor de pe teritoriul unei localități, respectiv   pentru colectarea, transportul, epurarea și evacuarea   apelor uzate, a apelor meteorice și a apelor de   suprafață provenite din intravilanul acesteia.

Serviciu public de canalizare
reprezintă totalitatea activităților necesare pentru: 
- colectarea, transportul și evacuarea apelor uzate de la utilizatori la stațiile de epurare;  
- epurarea apelor uzate și evacuarea apei epurate în emisar; 
- colectarea, evacuarea și tratarea adecvată a deșeurilor din gurile de scurgere a apelor pluviale și asigurarea funcționalității acestora;  
- evacuarea, tratarea și depozitarea nămolurilor și a altor deșeuri similare derivate din activitățile prevăzute mai sus; 
-evacuarea apelor pluviale și de suprafață din intravilanul localităților.

Serviciu de alimentare cu apă


 

reprezintă  totalitatea activităților necesare: 
- captarea apei brute, din surse de suprafață sau subterane;  
tratarea apei brute; 
- transportul apei potabile și/sau industriale;  
- înmagazinarea apei; 
-distribuția apei potabile și/sau industriale